TŪHONO MAi KI TE KAUPAPA

Ngā taiwhanga o Hawaikirangi

Studio Tahi

30 MITA HUARUA

Studio Rua

232 MITA HUARUA

Studio Toru

TE MANGŌROA – 55 MITA HUARUA

HE KŌRERO MO HAWAIKIRANGI

Ko Hawaikirangi te ingoa i tapaina ki tō mātou whare toi auaha, whakangūngū hou, ā, ko Hawaikitangata te ingoa i tapaina ki tō mātou whare pūmau. He mea tō mai ngā ingoa e rua nei i te wairua o Hawaiki, arā, ko te whenua taurikura tēnei o ngāi Māori e mōhiotia whānuitia ana e te marea. E kīia ana he wāhi taketake, he wāhi okiokinga a Hawaiki mō te hunga kua riro tītapu atu. Nō reira, e ngā mate, hoki atu koutou ki Hawaiki-nui, ki Hawaiki-roa, ki Hawaiki-pāmamao.

Ka hāngai a Hawaiki ki ngā iwi me ngā ahurea katoa nō te mea he orokōhanga, he kōrero tuku iho, he tikanga hoki tā tēnā, tā tēnā. Ehara i te mea ko ngāi Māori anake te iwi e mārama ana ki tēnei ariā, engari, he āhuatanga ka whai pānga ki te katoa.

Ko te kōrero, nā ō tātou tīpuna i tokona ai ēnei mātauranga, kōrero tuku iho hoki ki ngā rangi. Ahakoa ki hea haere ai rātou i te ao, ka kitea mai, ka raumahara rātou ki ēnei kōrero e pā ana ki tō rātou kāinga. Koia tēnei ko Hawaikirangi. I ēnei rā, e whēroki tonu mai ana ēnei kōrero tuku iho i ngā whetū i te rangi mō ngā whakatipuranga ki tua. 

He kura whakaaio ki te rangi, he kōmatawhakanui ki te whenua,ko Hawaikirangi e tau nei

Ka tū a Hawaikirangi hei puna waihanga, hei whakamātau hoki i atātou kia toi auaha te kōkiri, kia eke tō tātou tuakiri me tetaumata mōhio ki tua atu i ā tātou ake ngoikoretanga e titia ai ātātou mahi whakamīharo ki ngā whetū o te pō.

Mā ngā kōrero tuku iho e tārai i te āhua o te ao e tipu mai ai ātātou tamariki me ngā mokopuna, tae noa ki te tirohanga mai o teao ki a rātou. Ko tā tātou he whakaawe i te ngākau manawareka kite reo me ngā tikanga Māori ki roto i te hunga haere mai ki tōtātou whare, me ngā apataki huri noa i te ao ka whai wāhi mai ki ātātou kaupapa.

He kura whakaaio ki te rangi, he kōmata whakanui ki te whenua, ko Hawaikirangi e tau nei.

With our traditional narratives (from Hawaiki) glistening in the skies, these drive our pursuit for excellence - this is Hawaikirangi.
TORO MAI INĀIANEI