Whakaata Māori Icon

Mō Whakaata Māori

Ko te reo te hā, te mauri o te Māoritanga

Te kaiwhakapāho taketake o Aotearoa, e whakarato ana i ngā hōtaka whānui o te kāinga me te ao, ki te hunga mātakitaki o te motu me te ipurangi.

Ā Mātou Whāinga

  • He whakahaere i ngā mahi whakaohooho i te reo Māori;
  • Kia tū motuhake ki te whakaputa i ngā mahi hāngai, whai hua, ā, kia kite whānuihia

We showcase free-to-air, online and on demand content in a range of formats across multiple platforms with our audience - anywhere, any time and on any device - including:

  • A bilingual linear channel, Whakaata Māori, launched on 28 March 2004, which broadcasts on Channel 5 on Freeview and Channel 19 on Sky.
  • Our 100 per cent Māori language channel, Te Reo, launched on 28 March 2008, which broadcasts on Channel 15 on Freeview and Channel 82 on Sky.
  • A suite of websites - www.maoritelevision.com and www.teaomaori.news - in both English and Māori which provide on demand content as well as live streaming of special events.
  • A strong presence on key social media channels such as Facebook, Instagram, TikTok and LinkedIn.
  • Two mobile phone apps – MAORI+ and Te Ao Māori News.
  • Whakaata Māori has developed a strategy based on inclusivity; our tagline is ‘mā rātou, mā mātou, mā koutou, mā tātou’ (for them, for us, for you, for everyone). Many of our shows are bilingual, in both Māori and English, the majority is subtitled and there is something for everyone to enjoy.

Tā mātou whakakitenga
Our vision

KIA ORA NGĀI MĀORI, KO TE TIKANGA IA:
Māori are thriving,
which means:
KIA ORA TE
AO MĀORI
Te ao Māori
is thriving
KIA ORA NGĀ
TIKANGA MĀORI
Tikanga Māori is
thriving
KIA ORA TE REO
MĀORI
Te reo Māori is a
thriving language

Ō mātou uara
Our values

KIA TIKA
Kia ngaio, kia mau ki ngā taumata tiketike
Be professional and maintain high standards
KIA PONO
Kia pono, kia tika, kia ngākau tapatahi
Be truthful, honest and act with integrity
KIA AROHA
Kia mataara, kia whakaaro nui ki tētahi atu
Be respectful and demonstrate empathy
KIA MĀORI
Kia mau kia ū ki te hōhonutanga o ngā tikanga Māori
Maintain and uphold core Māori values

WHAKATAUKI
Proverb

Hutia te rito o te harakeke

Pull out the centre stalk of the flax bush

Kei hea te kōmako e kō e?

And where will the bellbird drink?

Whakataerangitia, tirohia ki uta, tirohia ki tai

Look to the skies, look to the sea, look to the shore

Ā, ui mai ki a au, he aha te mea nui o te ao?

Then ask myself, what is the most important thing in the world?

Māku e kī atu

I will say to you

He tangata, he tangata, he tangata

It is people, it is people, it is people