Whakaata Māori Icon

Tiwana Tibble

Director

Kaiwhakatere

Ngāti Porou, Ngāti Tuwharetoa and Ngāti Raukawa

Tūwharetoa Pepeha “Kei te tūwhera tonu te awa ki Nukuhau”. Waitapu’s retort to her husband Te Rangiita – which means to me that nothing is impossible if you persist!

Tibble is a Fellow Chartered Accountant with business and management post graduate qualifications from Massey University and Darden College, University of West Virginia. Past roles include Chief Executive for Ngati Whatua o Orakei Maori Trust Board for fifteen years, from which he retired in 2012.

Tibble is now a full-time governor and my current boards/projects include

- Geothermal power (Tauhara No 2)

- Tourism (Chair of Taupo Moana Group Holdings)

- Te Wananga o Raukawa, - Marine infrastructure (Te Araroa Kāhui Kupenga Marine Access Facility)

- Whakaata Māori

Past board roles include Radio NZ, Auckland City Property, Tūwharetoa Māori Trust Board, Ngāti Porou Holdings, Ngai Tai ki Tāmaki Whenua, Rūnanga o Ngāti Raukawa, Eastcliffe Retirement Village, Te Kūpenga fisheries, Pākihiroa Farm.

Tibble speaks Maori fluently, and is married to Cindy (Ngāti Parewahawaha, Ngāti Mahuta and Ngāti Apakura). They have four children and thirteen mokopuna.